Eggdrop ALIAS Ban TCL

bind pub – !f1 mtf1

proc mtf1 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b $kisi”
putquick “kick $chan $kisi 0301Nickiniz şuan kanal seviyesi ile bağdaşmıyor… \”/Nick Yeninickiniz\” komutu ile nickinizi değiştirin.0303″
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}
}

bind pub – !f2 mtf2

proc mtf2 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
set mask “[string range [lindex [split [getchanhost $kisi $chan] “@”] 1] 0 end]”
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b [getchanhost $kisi $chan]”
putquick “kick $chan $kisi 0301Lütfen kanal içerisinde argo/küfür içeren sözcükler kullanmayın.0303”
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}
}

bind pub – !f3 mtf3

proc mtf3 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
set mask “[string range [lindex [split [getchanhost $kisi $chan] “@”] 1] 0 end]”
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b [getchanhost $kisi $chan]”
putquick “kick $chan $kisi 0301Lütfen büyük harf kullanmayınız, aynı sözcükleri devamlı tekrar etmeyin.0303”
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}
}

bind pub – !f4 mtf4

proc mtf4 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
set mask “[string range [lindex [split [getchanhost $kisi $chan] “@”] 1] 0 end]”
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b [getchanhost $kisi $chan]”
putquick “kick $chan $kisi 0301Lütfen repeat/flood ile saldırı girişimlerinde bulunmayın.0303”
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}
}

bind pub – !f5 mtf5

proc mtf5 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
set mask “[string range [lindex [split [getchanhost $kisi $chan] “@”] 1] 0 end]”
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b [getchanhost $kisi $chan]”
putquick “kick $chan $kisi 0301İnviter kullanımı network içerisinde yasaktır.0303”
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}
}

bind pub – !f6 mtf6

proc mtf6 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
set mask “[string range [lindex [split [getchanhost $kisi $chan] “@”] 1] 0 end]”
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b [getchanhost $kisi $chan]”
putquick “kick $chan $kisi 0301Kanal huzurunu bozmak, kanal içerisinde siyaset vs… yaparak network kurallarını çiğnemek yasaktır.0303”
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}
}

bind pub – !f7 mtf7

proc mtf7 {nick uhost handle chan arg} {
global botnick
set kisi [lindex $arg 0]
if {$kisi == $botnick} {return}
if {[isop $nick $chan]} {
putquick “PRIVMSG IRC mode $chan +b [getchanhost $kisi $chan]”
putquick “kick $chan $kisi 0301Kanal kurallarına aykırı hareket.0303”
} else {
putquick “NOTICE $nick Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz!”
}

}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s