Web Hız Ölçer TCL

#
# Web Hız Ölçer TCL v1.0 - Written By CLubber
#

# Komutun kullanımını yazıyoruz

set speed(komut) "!webhız"

# Komutun kullanılacağı kanal

set speed(kanal) "#Webmaster"

# Web Hız Testi - Web Sayfası Hız Kontrolü

bind pub - $speed(komut) webspeed

proc webspeed {nick uhost hand chan text} {
global botnick speed
if {![string match -nocase "$speed(kanal)" $chan]} { return }
set site [lindex $text 0]
if {$site == ""} {putquick "PRIVMSG $speed(kanal) :Herhangi bir web sitesinin hızını ölçmek için lütfen komutu doğru kullanınız. Kullanımı: <$speed(komut) site> şeklindedir.";return}
set connect [::http::geturl http://www.iwebtool.com/speed_test?domain=$site]
set files [::http::data $connect]
regexp -- {</a></td><td align="center">(.+?) KB</td>} $files - size
regexp -- {KB</td><td align="center">(.+?) seconds</td>} $files - speeds
regexp -- {<td align="center"><b>(.+?) seconds</b></td>} $files - average
::http::cleanup $files
putquick "PRIVMSG $speed(kanal) ----------------------------------------------"
putquick "PRIVMSG $speed(kanal) Hızına bakılan web sitesi: $site"
putquick "PRIVMSG $speed(kanal) Büyüklüğü: $size KB"
putquick "PRIVMSG $speed(kanal) Hızı: $speeds saniye"
putquick "PRIVMSG $speed(kanal) Ortalama süresi: $average saniye"
putquick "PRIVMSG $speed(kanal) ----------------------------------------------"
}

putlog "Web Hız Ölçer TCL v1.0 - Written By CLubber"

* http.tcl ile beraber kullanılması gerekmektedir.

* Botunuz web sitenizin açılma hızını ve büyüklüğünü online olarak kanala yansıtır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s