Tarihte Bugün TCL

Kod:
##################################################################
#     Tarihte Bugün TCL v1.0 - Written By CLubber      #
#    Bu TCL ile tarihte bugün ne olmuş öğrenebilirsiniz.   #
#        Kullanımı: <!tarih> şeklindedir.        #
#    TCL'nin çalışabilmesi için HTTP TCL'ye ihtiyaç vardır.  #
##################################################################
# Komutun Kullanılacağı Kanal
set cmd_chan "#Tarih"
###############################################
# Tarihte Bugün TCL v1.0 - Written By CLubber #
###############################################
bind pub - !tarih msg_history
proc msg_history {nick uhost hand chan text} {
 global botnick cmd_chan
 set connect [::http::geturl http://herekeli(.)com/Tr/Tarih.asp] 
 set files [::http::data $connect] 
 set list [split [subst -nocommands $files] "\n"]
 foreach i $list {
  regexp -- {<td colspan="2" style="padding-left:5px"><strong> (.+?) </strong></td>} $i - topic
  regexp -- {<td style="padding:6px">(.+?)<br></td>} $i - description
  if {[info exists topic]} { 
   putserv "privmsg $cmd_chan 4» $topic"
   unset topic
  }
  if {[info exists description]} { 
   putserv "privmsg $cmd_chan » $description"
   unset description
  }
  ::http::cleanup $files
 }
}
putlog "Tarihte Bugün TCL v1.0 - Written By CLubber"

NOT: Botunuzun çalışması için http.tcl gereklidir. Http TCL’yi buradan indirebilirsiniz.

http.tcl indir

http.tcl’yi eggdrop/scripts klasörüne attıktan sonra, botunuzun confunun en alt satırına

Kod:
source scripts/http.tcl

kodunuda eklemeniz gerekmektedir.

* NOT: Forum nedeni ile site isminde problem çıkıyor. Kullanabilmeniz için site ismindeki “(.)” parantezini “.” haline getirmeniz gerekmektedir.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s