Burç TCL, Burç Botu İndir

 

PHP- Kodu:
set Burc(CMD) ".burc"
set Burc(CHAN) "#Burc"
set Burc(DURUM) "on"

proc cevir {icerik} {
regsub -all "Ãœ" $icerik "Ü" icerik
regsub -all "ÅŸ" $icerik "Ş" icerik
regsub -all "ÄŸ" $icerik "G" icerik
regsub -all "Ç" $icerik "Ç" icerik
regsub -all "Ä°" $icerik "İ" icerik
regsub -all "Ö" $icerik "Ö" icerik
regsub -all "ü" $icerik "ü" icerik
regsub -all "ÅŸ" $icerik "ş" icerik
regsub -all "ÄŸ" $icerik "g" icerik
regsub -all "ç" $icerik "ç" icerik
regsub -all "ı" $icerik "ı" icerik
regsub -all "ö" $icerik "ö" icerik
regsub -all "{" $icerik "" icerik
regsub -all "}" $icerik "" icerik
return $icerik
}

channel add $Burc(CHAN)
bind pubm - * burcbak
proc burcbak {nick uhost hand chan arg} {
global botnick Burc
set komut [lindex $arg 1]
if {[string match -nocase "*$Burc(CMD)*" $arg]} {
if {$chan==$Burc(CHAN)} {
if {$komut==""} {
putquick "PRIVMSG $Burc(CHAN) :Hata Burc belirtmediniz.."
putquick "PRIVMSG $Burc(CHAN) :Örnek \2$Burc(CMD) koc"
return 0
} else {
set burc "[string tolower [lindex $arg 1]]"
switch -- $burc {
"koc" { burc:bak $nick $chan koc }
"boga" { burc:bak $nick $chan boga }
"ikizler" { burc:bak $nick $chan ikizler }
"yengec" { burc:bak $nick $chan yengec }
"aslan" { burc:bak $nick $chan aslan }
"basak" { burc:bak $nick $chan basak }
"terazi" { burc:bak $nick $chan terazi }
"akrep" { burc:bak $nick $chan akrep }
"yay" { burc:bak $nick $chan yay }
"oglak" { burc:bak $nick $chan oglak }
"kova" { burc:bak $nick $chan kova }
"balik" { burc:bak $nick $chan balik }
default {
putquick "PRIVMSG $chan :0302Yanlis bir burc girdiniz.03"
putquick "PRIVMSG $chan :0307koc, boga, ikizler, aslan, basak, terazi, akrep, yay, oglak, kova, balik03"
putquick "PRIVMSG $chan :0302Yukaridaki tanimlamalara uygun olarak 030402$Burc(CMD) burcunuz02 0302seklinde yaziniz.03"
putquick "PRIVMSG $chan :0302Aksi taktirde cevap alamayacaksiniz.03"
return 0
}
}
}
} else {
putquick "PRIVMSG $chan :HATA :\2Bu Özellik Sadece\2 $Burc(CHAN) \2Kanalina Özeldir.\2"
return 0
}
}
return 0
}

proc burc:bak {nick chan burc} {
global botnick cevir
set adres "http://www.aynetim.com/burc.php?burc=$burc"
regsub -all "koc" $burc "Koc" burc
regsub -all "boga" $burc "Boga" burc
regsub -all "ikizler" $burc "Ikizler" burc
regsub -all "yengec" $burc "Yengec" burc
regsub -all "aslan" $burc "Aslan" burc
regsub -all "basak" $burc "Basak" burc
regsub -all "terazi" $burc "Terazi" burc
regsub -all "akrep" $burc "Akrep" burc
regsub -all "yay" $burc "Yay" burc
regsub -all "oglak" $burc "Oglak" burc
regsub -all "kova" $burc "Kova" burc
regsub -all "balik" $burc "Balik" burc
catch {set sayfa [::http::geturl $adres -timeout 5000]} error
if {[string match -nocase "*couldn't open socket*" $error]} {
putquick "PRIVMSG $chan :Hata: Suan siteye baglanilamiyor. Daha sonra tekrar deneyiniz..."
::http::cleanup $sayfa
return
}
if { [::http::status $sayfa] == "*timeout*" } {
putquick "PRIVMSG $chan :Hata: Baglanti zaman asimina ugradi..."
::http::cleanup $sayfa
return
}
set html [::http::data $sayfa]
::http::cleanup $sayfa
set list [split [subst -nocommands $html] "\n"]
putquick "PRIVMSG $chan :0302Merhaba 0304$nick0302.03"
putquick "PRIVMSG $chan :0304$burc 0302burcu icin sonuclar asagida yer almaktadir.03"
putquick "PRIVMSG $chan :02"
foreach a [split $list n] {
regexp -- {<Burc:Code:Start>(.+?)</Burc:Code:Son>} $a - baslik
if {[info exists baslik]} {
putquick "PRIVMSG $chan :0307[cevir $baslik]03"
unset baslik
}
}
putquick "PRIVMSG $chan :02"
putquick "PRIVMSG $chan :0304Kaynak:0305 $adres0302 adresinden gunluk burc yorumlarinizi takip edebilirsiniz.03"
putquick "PRIVMSG $chan :0304$burc 0302burcu icin sorgulama sonu...03"
::http::cleanup $html
}

putlog "#####################################"
putlog "#        Burc.TCL Yüklendi            #"
putlog "#                                    #"
putlog "#        Coder by qeweSe                #"
putlog "#                                    #"
putlog "#####################################"

Test edildi
Test Sunucu ve Kanali

irc.eskimynetsohbet.com /join #Burc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s