Antitrojan TCL (Koruma TCL)

AntiTrojan TCL paylaşıyorum, ne işe yaradığına gelince, kanallarınıza girişte kullanıcı random nick, random ident kullanmışsa, renk kodlarını aşırı (veya belirticeğiniz sayıda) kullanmışsa, belirli kelime ve karakterleri notice felan atıyosa kullanıcıyı banlicak. Kullanıcı kanaldan atıldığında bi seçenek sunulacak (kick mesajında var) ve dicek ki eğer bot değilsen /msg Botnick removeme yap ve ıspatla ki kanala girebilesin. Ayarları tcl içinden yapıp kullanabileceğiniz gibi, bota konsoldan bağlanıp .chanset #kanal +özellik / -özellik gibi de kullanabilirsiniz. Detaylı bişey kullanışlı da. Buyrun;

PHP- Kodu:

###################################################################################################################################
#                  antitrojan.tcl konfigürasyonu                                #
###################################################################################################################################

###############
# - Tespit olayı
###############

# botun giriceği kanal(lar)
set trojan_testchan "#Kontrol #Opers"

# nick ve ident tamamen büyük harflerden oluşuyorsa ceza puanı
set trojan_only_big 10

# felancı kadar sayı varsa ceza puanı
set digits_in_nickname 4

# veya felancıdan daha fazla sayı varsa ceza puanı
set digits_in_ident 4

# nick sayı fazlalığında eklenicek ceza puanı
set trojan_digit_nickname 10

# ident sayı fazlalığında eklenicek ceza puanı
set trojan_digit_ident 10

# random fullname varsa eklenicek ceza puanı
set trojan_random_realname 30

# fullname içinde aşırı renk kodu varsa eklenicek ceza
set trojan_realname_with_color 0

# tüm renkler (fullname/away mesajı)
set trojan_colors "   "

# tüm reklam/küfürler (fullname/away mesajı)
set trojan_badwords "# www decode http irc"

# ident random ise ceza
set trojan_random_authname 0

# away mesajında küfür varsa ceza
set trojan_away_with_badword 0

# fullname kısmında reklam/küfür varsa ceza
set trojan_realname_with_badword 0

# away mesajın random ise ceza
set trojan_random_away 0

# away mesajı renk kodu içeriyosa ceza
set trojan_away_with_color 0

# kullanıcı şu süre kadar suskun kalabilir, aksi halde ceza (dakika cinsinden)
set trojan_idletime 30

# aksi halde ceza uygula? (0/1)
set trojan_less_idle 0

# cezalı kişiler kanallarda yetkiliyse cezayı daha da artır ki aklı başına gelsin
set trojan_status_op 3
set trojan_status_voice 2
set trojan_status_regular 2
set trojan_status_delayed 2

# en az şukadar kanalda olması lazım birinin
set trojan_minimum_chans 4

# eğer değilse şu kadar puan ceza
set trojan_to_less_chans 10

# şu kelimeleri hariç tut trojan sayma
set trojan_goodwords "bnc off et cs play game zzz"

# random nickte ceza puanı
set trojan_random_nickname 30

# random identte ceza puanı
set trojan_random_ident 20

#############################
# - Remove from trojan list
#############################

# eğer kişilerin kendilerini trojan listesinden silmesini istemiyorsanız aşağıdaki satırın başına # koyun
bind msg - removeme trojan:msg:removeme

######################
# - Kick/Ban Mevzuları
######################

# kickmsg:
# trojanbot <- bu kelime önemli. biri kendini listeden silince bu kelime de yasaklı listesinden çıkarılır.
# bu kelimenin kick mesajında olmasını sağlayın.
set trojan_kick_reason "1..:: Sebep: Trojan botu tespit edildi! :: Eğer flood botu değilseniz tekrar giriş yapın :: ve şu komutu kullanarak bot olmadığınızı ıspatlayın: /msg :botnick: removeme 1 :: badpoints: :points: :: ID: :id: ::.."

# ceza puanı şu sayıya ulaşırsa banla
set trojan_max_points 11

# trojanları banla? (1 veya 0)
# ban kendi kendine açılmayacak, oplar açarsa ayrı tabi.
set trojan_ban 1

# trojanları kickle?
set trojan_kick 1

# ayı IP den girenleri de temizle?
set trojan_newchanban 0

# ban süresi (dakika)
set trojan_newchan_bantime 10

# global ban kullan? (önerilir)
set trojan_newban 0

# global ban süresi (dakika)
set trojan_newban_bantime 1

###################
# - Debug olayı
###################

# konsolda banlanan veya kicklenenleri göster
set trojan_debugmode 1

# hata ayıklamak için daha fazla mesaj
set ::trojan_debug_mode 1

# bir kullanıcı nekadar suskun kalabilir? (dakika)
set authed_time 60

# kullanıcı nekadar away kalabilir?
set away_time 60

# kullanıcı nekadar suskun kalabilir sunucu yetkilisiyken?
set ircop_time 1400

# botun whois kontrolü yapıcağı zaman aralığı (dakika)
# milleti korkutmamak için sayıyı fazla düşürme :)
set trojan_floodprot 5

###################################################################################################################################
#                  less channels   (alpha)                              #
###################################################################################################################################

# .chanset #kanaliniz +less_channels
# .chanset #kanaliniz -less_channels
# .chanset #kanaliniz min_channel 5
# veya herneyse işte.

set to_less_channels_reason "Çok az sayıda kanalda bulunuyorsunuz :/"

setudef flag less_channels

setudef str min_channels

proc lesschannel { nickname count_chans } {
global botnick to_less_channels_reason
set botnic [string tolower $botnick]
set nickname [string tolower $nickname]
if { $nickname == $botnic } { return }
foreach channel [channels] {
if { ! [validchan $channel] } { continue }
if { ! [isop $botnick $channel] } { continue }
if { ! [channel get $channel less_channels] } { continue }
if { [onchan $nickname $channel] } { continue }
set host [getchanhost $nickname]
set BUZAin "trojankeepout!$host"
set hostname [get:ban:mask $BUZAin]
if { [string match -nocase "*.users.quakenet.org*" $hostname] } { continue }
set fullhost "$nickname!$hostname"
set handle [finduser $fullhost]
if { [matchattr handle mnofvI|mnofvI $channel] } { continue }
if { [string equal -nocase $handle "nofloodbot"] } { return }
set min_channels [channel get $channel min_channels]
if { $min_channels == "" } {
continue
}
if { $min_channels == 1 } {
continue
}
if { $min_channels == 2 } {
continue
}
if { $min_channels < $count_chans } { return }
put:quick $channel +b $hostname
kick:user $channel $nickname $to_less_channels_reason
flood:detect $channel
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan bind nick                                 #
###################################################################################################################################

# bind nick - * trojan:nickchange
proc trojan:nickchange { nickname hostname handle channel newnick } {
if { ! [validchan $channel] } { return }
global botnick
if { $nickname == $botnick } { return }
if { $newnick == $botnick } { return }
set nickname $newnick
trojan:join $nickname $hostname $handle $channel
}

###################################################################################################################################
#                  trojan test join                                 #
###################################################################################################################################

proc trojan:test { nickname } {
global trojan_testchan
set hostname "x@y"
set handle "*"
trojan:join $nickname $hostname $handle $trojan_testchan
}

###################################################################################################################################
#                  trojan join                                    #
###################################################################################################################################

setudef flag antitrojan

# bind join - * trojan:join
proc trojan:join { nickname hostname handle channel } {

if { ! [channel get $channel antitrojan] } { return }
global botnick

set botnic [string tolower $botnick]
set nickname [string tolower $nickname]
if { $nickname == $botnic } { return }

set nickname [string tolower $nickname]

global trojan_random_nickname trojan_random_ident trojan_goodwords trojan_floodprot

if { [matchattr handle mnofvI|mnofvI $channel] } { return }

if { ! [validchan $channel] } { return }

if { [string equal -nocase $handle "nofloodbot"] } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan:join: $nickname -- $hostname -- $channel -- nofloodbot"
}
return
}

if { [string match -nocase "*.users.quakenet.org*" $hostname] } { return }

if { [isban $hostname $channel] } { return }
if { [isban $hostname] } { return }

if { $trojan_goodwords != "" } {
foreach nobadword $trojan_goodwords {
if { [string match -nocase $nobadword $nickname] } {
return
}
}
}

set ident [lindex [split $hostname "@"] 0]

set BUZAout $hostname

if { [info exists ::trojandns($BUZAout) ] } { return }
if { ! [info exists ::trojandns($BUZAout) ] } {
set ::trojandns($BUZAout) 1
timer $trojan_floodprot [list unset ::trojandns($BUZAout)]
}

if { [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
unset ::trojan_points($nickname)
}
set ::trojan_points($nickname) 0

if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan:join: $nickname -- $hostname -- $channel"
}

if { [trojan:meltdown $nickname] } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_random_nickname $trojan_random_nickname"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_random_nickname}]
}
if { [trojan:meltdown $ident] } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_random_ident $trojan_random_ident"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_random_ident}]
}

global trojan_only_big
if { [trojan:onlybig $nickname] && [trojan:onlybig $ident] } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_only_big $trojan_only_big"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_only_big}]
}

set digit_nickname [trojan:digits $nickname]
set digit_ident [trojan:digits $ident]

global digits_in_nickname digits_in_ident trojan_digit_nickname trojan_digit_ident

if { $digit_nickname >= $digits_in_nickname } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_digit_nickname $trojan_digit_nickname"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_digit_nickname}]
}

if { $digit_ident >= $digits_in_ident } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_digit_ident $trojan_digit_ident"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_digit_ident}]
}

whois $nickname $hostname $channel

}

###################################################################################################################################
#                  meltdowns nickchecker (copy right in script header)                  #
###################################################################################################################################

proc trojan:meltdown { input } {
set result 0
set check(cons) "bcdfghjklmnpqrstvxyz"
set check(good) "tt ll ss"
set check(affixture) "off bnc \[ \] afk"
set const_count 0
set score 0
set txt [string map "0 o 1 l 3 e 7 t 4 a" $input]
foreach x [split $check(good)] {
set txt [string map -nocase "$x \"\"" $txt]
}
foreach x [split $check(affixture)] {
if { [string match -nocase *$x* $txt] } {
set txt [string map -nocase "$x \"\"" $txt]
set score [expr {$score - 10}]
}
}
for { set x 0 } { $x < [string length $txt] } { incr x } {
if { [string last [string index $txt $x] $check(cons) ] > -1 } {
incr const_count
if { $const_count >= 3 } { set score [expr {$score+10}] }
} else {
set const_count 0
}
}
if { $score >= 30 } {
set result 1
}
return $result
}

###################################################################################################################################
#                  trojan onlybig                                 #
###################################################################################################################################

proc trojan:onlybig { input } {
set output 0
set output [regexp {^[A-Z]+$} $input]
return $output
}

###################################################################################################################################
#                  trojan digits                                    #
###################################################################################################################################

proc trojan:digits { input } {
set output [regexp -all {[0-9]} $input]
return $output
}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 301 - realname                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 311 trojan:raw:311

proc trojan:raw:311 { from key text } {
global trojan_random_realname trojan_colors trojan_badwords trojan_realname_with_badword trojan_realname_with_color
set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set realname [lindex [split $text ":"] end]
set nickname [string tolower $nickname]
global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }
if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}
if { [trojan:meltdown $realname] } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_random_realname $trojan_random_realname"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_random_realname}]
}
foreach color $trojan_colors {
if { [string match "*$color*" $realname] } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_realname_with_color $trojan_realname_with_color"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_realname_with_color}]
break
}
}
foreach badword $trojan_badwords {
if { [string match "*$badword*" $realname] } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_realname_with_badword $trojan_realname_with_badword"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_realname_with_badword}]
break
}
}
set ::real_name($nickname) $realname
}

###################################################################################################################################
#                  realname                                    #
###################################################################################################################################

proc realname { nickname } {
if { [info exists ::real_name($nickname) ] } {
return $::real_name($nickname)
} else {
return 0
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 330 - auth                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 330 trojan:raw:330

proc trojan:raw:330 { from key text } {
global trojan_random_authname authed_time
set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set authname [lindex [split $text " "] 2]
#   putlog "trojan: nickname: $nickname -- authname: $authname "
set nickname [string tolower $nickname]
global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }
if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}
if { [trojan:meltdown $authname] } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_random_authname $trojan_random_authname"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_random_authname}]
}
set ::authed($nickname) $authname
utimer $authed_time [list catch { unset ::authed($nickname) } error]
}

###################################################################################################################################
#                  is authed or not                                 #
###################################################################################################################################

proc authed { nickname } {
if { [info exists ::authed($nickname) ] } {
return 1
} else {
return 0
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 301 - away                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 301 trojan:raw:301

proc trojan:raw:301 { from key text } {
putlog "trojan:raw:301 -- away -- $text"
global trojan_random_away away_time trojan_colors trojan_away_with_color trojan_badwords trojan_away_with_badword
set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set nickname [string tolower $nickname]
global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }
set away [lindex [split $text ":"] end]
if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}
if { [trojan:meltdown $away] } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_random_away $trojan_random_away"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_random_away}]
}
foreach color $trojan_colors {
if { [string match "*$color*" $away] } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_away_with_color $trojan_away_with_color"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_away_with_color}]
break
}
}
foreach badword $trojan_badwords {
if { [string match "*$badword*" $away] } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- + trojan_away_with_badword $trojan_away_with_badword"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_away_with_badword}]
break
}
}
set ::away($nickname) 1
if { $away == "" } {
catch { unset ::away($nickname) } error
}
utimer $away_time [list catch { unset ::away($nickname) } error]
}

###################################################################################################################################
#                  is away or not                                 #
###################################################################################################################################

proc away { nickname } {
set nickname [string tolower $nickname]
if { [info exists ::away($nickname) ] } {
return 1
} else {
return 0
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 313 - irc op                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 313 trojan:raw:313

proc trojan:raw:313 { from key text } {
global ircop_time
set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set nickname [string tolower $nickname]
global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }
if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}
set ::trojan_points($nickname) 0
set ::ircop($nickname) 1
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan:raw:313: $nickname is an IRC Operator"
}
#   timer $ircop_time [list catch { unset ::ircop($nickname) } error]
}

###################################################################################################################################
#                  is ircop or not                                 #
###################################################################################################################################

proc ircop { nickname } {
if { [info exists ::ircop($nickname) ] } {
return 1
} else {
return 0
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 317 - idletime                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 317 trojan:raw:317

proc trojan:raw:317 { from key text } {
global trojan_idletime trojan_less_idle
set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set nickname [string tolower $nickname]
global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }
set idletime [lindex [split $text " "] 2]
set singon [lindex [split $text " "] 3]
#   putlog "trojan: nickname: $nickname -- idletime: $idletime -- singon: $singon"
if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}
if { $idletime < $trojan_idletime } {
#      putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- idletime: $idletime < trojan_idletime: $trojan_idletime + $trojan_less_idle"
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_less_idle}]
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 319 - channel                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 319 trojan:raw:319

proc trojan:raw:319 { from key text } {

global trojan_status_op trojan_status_voice trojan_status_regular trojan_status_delayed trojan_minimum_chans trojan_to_less_chans

set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set nickname [string tolower $nickname]
set chans [lindex [split $text ":"] end]

global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }

if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan nickname: $nickname -- chans: $chans"
}

if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}

set op_channels 0
set voice_channels 0
set regular_channels 0
set delay_channels 0

set count_chans 0
foreach channel $chans {
set status [string index $channel 0]
set count_chans [expr {$count_chans +1}]
if { $status == "@" } {
set op_channels [expr {$op_channels +1}]
}
if { $status == "+" } {
set voice_channels [expr {$voice_channels +1}]

}
if { $status == "#" } {
set regular_channels [expr {$regular_channels +1}]
}
if { $status == "<" } {
set delay_channels [expr {$delay_channels +1}]
}
}

set oppoints [expr {$op_channels * $trojan_status_op}]
set voicepoints [expr {$voice_channels * $trojan_status_voice}]
set regularpoints [expr {$regular_channels * $trojan_status_regular}]
set delaypoints [expr {$delay_channels * $trojan_status_delayed}]

set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) - $oppoints}]
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- op_channels: $op_channels -- oppoints: $oppoints"
}

set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) - $voicepoints}]
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- voice_channels: $voice_channels -- voicepoints: $voicepoints"
}

set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) - $regularpoints}]
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- regular_channels: $regular_channels -- regularpoints: $regularpoints"
}

set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) - $delaypoints}]
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- delay_channels: $delay_channels -- delaypoints: $delaypoints"
}

lesschannel $nickname $count_chans

if { $count_chans < $trojan_minimum_chans } {
if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan: nickname: $nickname -- points: $::trojan_points($nickname) -- user is only in $count_chans chans -> + $trojan_to_less_chans"
}
set ::trojan_points($nickname) [expr {$::trojan_points($nickname) + $trojan_to_less_chans}]
}

}

###################################################################################################################################
#                  trojan raw 318 - end whois                              #
###################################################################################################################################

bind raw - 318 trojan:raw:318

proc trojan:raw:318 { from key text } {

set nickname [lindex [split $text " "] 1]
set nickname [string tolower $nickname]

global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }

if { ! [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
set ::trojan_points($nickname) 0
}

trojan:after:whois $nickname $::trojan_points($nickname)

if { [info exists ::trojan_points($nickname) ] } {
unset ::trojan_points($nickname)
}

}

###################################################################################################################################
#                  trojan after whois                                 #
###################################################################################################################################

proc trojan:after:whois { nickname points } {

global trojan_max_points

set nickname [string tolower $nickname]
global botnick
set botnic [string tolower $botnick]
if { $nickname == $botnic } { return }

if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "trojan:after:whois: $nickname -- authed: [authed $nickname]"
putlog "trojan:after:whois: $nickname -- away: [away $nickname]"
putlog "trojan:after:whois: $nickname -- ircop: [ircop $nickname]"
putlog "14trojan:after:whois: $nickname -- points: $points -- \/whois $nickname"
}

if { [ircop $nickname] } { return }
if { [authed $nickname] } { return }
if { $points <= 0 || $points == "" } { return }

if { $::trojan_debug_mode } {
putlog "4trojan:after:whois: $nickname -- points: $points -- \/whois $nickname"
}

if { $points >= $trojan_max_points } {
trojan:keepout $nickname $points
}

}

###################################################################################################################################
#                  trojan remove me                                 #
###################################################################################################################################

proc trojan:msg:removeme { nickname hostname handle text } {
set BUZAin "antitrojan!$hostname"
set BUZAout [get:ban:mask $BUZAin]
#   if { [info exists ::trojanremoveme($BUZAout) ] } { return }
if { ! [info exists ::trojanremoveme($BUZAout) ] } {
set ::trojanremoveme($BUZAout) 1
timer 60 [list unset ::trojanremoveme($BUZAout) ]
}
set addhost [maskhostxx "$nickname!$hostname" 3]
set hand "nofloodbot"
if { ! [validuser $hand] } {
putlog "trojan:msg:removeme adduser $hand"
adduser $hand
}
if { [validuser $hand] } {
putlog "trojan:msg:removeme setuser $hand hosts $addhost"
setuser $hand hosts $addhost
}

putserv "NOTICE $nickname :You added yourself to my userbase. I will not kick you again if you stick to this host: $addhost ."

if { [isban $BUZAout] } { trojan:remove:globalban $BUZAout }
if { [isban $addhost] } { trojan:remove:globalban $addhost }

foreach channel [channels] {
if { [validchan $channel] } {
if { [isban $BUZAout $channel] } { trojan:remove:chanban $BUZAout $channel }
if { [isban $addhost $channel] } { trojan:remove:chanban $addhost $channel }
}
}

utimer 2 [list unban:all:channel $BUZAout]
utimer 2 [list unban:all:channel $addhost]

}

# 1
proc trojan:remove:globalban { hostname } {
global trojan_kick_reason
foreach bans [banlist] {
set ban [lindex $bans 0]
set reason [lindex $bans 1]
if { [string match -nocase "*$hostname*" $ban] } {
if { [string match -nocase "*trojanbot*" $reason] } {
killban $ban
}
}
}
}

# 2
proc trojan:remove:chanban { hostname channel } {
global trojan_kick_reason
foreach bans [banlist $channel] {
set ban [lindex $bans 0]
putlog "$ban"
set reason [lindex $bans 1]
if { [string match -nocase "*$hostname*" $ban] } {
if { [string match -nocase "*trojanbot*" $reason] } {
killchanban $channel $ban
}
}
}
}

###################################################################################################################################
#                  trojan keepout                                 #
###################################################################################################################################

proc trojan:keepout { nickname points } {

global trojan_kick_reason botnick trojan_ban trojan_kick trojan_debugmode trojan_testchan
global trojan_newchan_bantime trojan_newchanban trojan_newban trojan_newban_bantime

set handle [nick2hand $nickname]

if { [string equal -nocase $::botnick $nickname] } { return }
if { [string equal -nocase $handle "nofloodbot"] } { return }
if { $trojan_goodwords != "" } {
foreach nobadword $trojan_goodwords {
if { [string match -nocase $nobadword $nickname] } {
return
}
}
}
if { [string match -nocase "*.users.quakenet.org*" $hostname] } { return }
if { [matchattr handle mnofvI|mnofvI $channel] } { return }

set id [id $trojan_testchan]

regsub -all -- {:id:} $trojan_kick_reason $id trojan_kick_reason
regsub -all -- {:botnick:} $trojan_kick_reason $botnick trojan_kick_reason
regsub -all -- {:points:} $trojan_kick_reason $points trojan_kick_reason
set trojan_kickmsg $trojan_kick_reason

#   append trojan_kickmsg " And please type: /msg $botnick removeme 1 :: badpoints: $points :: ID: $id ::.."

set host [getchanhost $nickname]
set BUZAin "trojankeepout!$host"
set hostname [get:ban:mask $BUZAin]

if { [isban $hostname] } { return }

foreach channel [channels] {
#      if { ! [isop $botnick $channel] } { continue }
if { ! [channel get $channel antitrojan] } { continue }
if { ! [onchan $nickname $channel] } { continue   }
if { [isban $hostname $channel] } { continue }
if { $trojan_debugmode } {
#         putlog "newchan:ban $channel $hostname antitojan.tcl $trojan_kickmsg $trojan_newchan_bantime"
#         putlog "new:ban $channel $hostname antitojan.tcl $trojan_kickmsg $trojan_newban_bantime"
#         putlog "0,4trojan:keepout: put:quick $channel +b $hostname"
putlog "0,4trojan:keepout: kick:user $nickname $channel $trojan_kickmsg"
}
if { $trojan_ban } {
put:quick $channel +b $hostname
}
if { $trojan_kick } {
flood:detect $channel
kick:user $nickname $channel $trojan_kickmsg
}
if { $trojan_newchanban } {
newchan:ban $channel $hostname "antitojan.tcl" $trojan_kickmsg $trojan_newchan_bantime
}
if { $trojan_newban } {
new:ban $channel $hostname "antitojan.tcl" $trojan_kickmsg $trojan_newchan_bantime
}
}
}

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s